Klippan växer - läs mer om pågående planer

Publicerad:

Det är mycket på gång i Klippans kommun just nu, både på planeringsstadiet och i byggstadiet.

Klippans nyaste förskola, Himlabacken, är under hösten redo för att ta emot såväl barn som personal. En ny grundskola, Kungsfiskareskolan, ska stå färdig under nästa år. I centrala Klippan har det kommunala bostadsbolaget Treklövern utökat sitt bestånd med flerbostadshus.

Det är mycket på gång i Klippans kommun just nu, både på planeringsstadiet och i byggstadiet. Allt för att den positiva utvecklingen i kommunen ska kunna fortsätta så att våra mål inför år 2026 kan uppnås. Ett av målen handlar om befolkningen, som vi vill ska nå 19500 invånare år 2026.

Just nu finns några planer utställda. Du som är så kallad sakägare, som berörs av planerna, kan lämna synpunkter på dem.

Om du är sakägare så har du fått, eller får, brev hem som berättar om vad detta innebär. Du väljer själv i så fall om du vill lämna synpunkter eller inte, det är frivilligt.

Här kan du ta del av de utställda planerna.