Kommunen förlänger inte tillköpsavtal för buss 520

Publicerad:

Från och med att Skånetrafikens nya tidtabell börjar gälla i december kommer buss 520 inte längre gå till Klippan. Istället kommer annan trafik att prioriteras. 

- Att vi väljer att säga upp avtalet beror på många olika saker, berättar kommundirektör Tomas Rikse. Först och främst handlar det om att kostnaden är väldigt hög, särskilt om vi ser till att bussen inte utnyttjas i någon större utsträckning för Klippans del. Dessutom finns flera olika möjligheter att resa kollektivt på motsvarande sträcka, exempelvis med tåg eller tåg i kombination med buss.

Tillköp av trafik görs istället för att förbättra trafiken till och från Ljungbyhed. En linje där det idag inte finns några alternativ för att resa med kollektivtrafik.
- Att göra den prioriteringen ger mer vinster för kommunen, säger Tomas Rikse.