Konkursansökan för Klippans Friskola

Publicerad:

Klippans Friskola, en fristående privat grundskola i Klippans kommun, har idag lämnat in en konkursansökan för skolan. Vi ser på en lösning för elever i kommunens regi.

Under hösten har Klippans kommun haft en dialog med Klippans Friskola om deras situation, och har utifrån det sett på möjligheten att välkomna elever i kommunens regi. Med fokus på samtliga berördas bästa.

En konkursansökan för Klippans friskola har idag lämnats in av skolans rektor, och intentionen är att skolan kommer att fortsätta i nuvarande regi fram till årsskiftet.

För vårterminen kommer samtliga elever att erbjudas en plats i kommunens grundskola.

I och med konkursansökan kan det innebära att skolan behöver stänga innan årsskiftet. Då är kommunen redo att ta emot elever i kommunens verksamheter.

Vi fortsätter vår goda dialog med Klippans friskola för positiva lösningar för alla berörda.

Vi ger också här vidare information i processen.

/Rose-Marie Bergman, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen