Kronprinsessparet i digitalt möte med Klippans kommun

Publicerad:

Hans Bertil Sinclair fick ett trevligt samtal med kronprinsessparet på onsdagseftermiddagen.

Strax efter lunch idag, onsdag 28 april, hade Hans Bertil Sinclair (M), kommunstyrelsens ordförande, ett videomöte med H.K.H kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Samtalet handlade om kommunens hantering av coronapandemin.

Kronprinsessparet genomför digitala möten med kommunerna runt om i Sverige och idag, den 28 april, var det Klippans kommuns tur. Via videosamtal ville H.K.H kronprinsessan Victoria och prins Daniel bland annat höra hur kommunen hanterat pandemin och hur läget är i kommunen denna speciella tid.

- Det var ett mycket trevligt möte där jag fick möjlighet att berätta mer om vår kommun och de utmaningar som kommunen har haft under pandemin, berättar Hans Bertil.

Hans Bertil pratade om hur kommunen arbetat med krisledning sedan ett år tillbaka och snabbt kunnat ställa om och anpassa våra verksamheter, framför allt inom vård och omsorg, skola samt kultur och fritid. Han konstaterade att den största utmaningen har varit att få ihop bemanning och uthållighet i kommunens verksamheter och samtidigt hålla smittan borta.

- Vi samtalade kring hur vi fått anpassa oss under pandemins gång och jag berättade om hur vi bland annat tidigt tog beslut om specialinköp av skyddsutrustning samt besöksbegränsningar på våra särskilda boenden för att hålla smittan borta. Kronprinsessparet var imponerade av vårt initiativ att genom goda kontakter kunna göra detta inköp liksom vårt inköp av ambulansen.

Skolorna har vid olika tillfällen fått bedriva distansundervisning och vi har erbjudit elever med matlådor från skolan, något som krävt goda samarbeten mellan våra förvaltningar. Hans Bertil betonade att vår personal inom alla områden har haft en ansträngande situation men på ett hedervärt sätt ställt upp till fullo under pandemin.

- Prins Daniel var speciellt intresserad av hur vårt näringsliv såg ut och vilka följder pandemin åstadkommit. Kronprinsessparet var också intresserade av vår verksamhet på Ljungbyhed och även vårt förhållande till flygplatsen i Ängelholm berördes. Vi pratade också en hel del om företagsetableringar och bostadsbyggande.

- Vi blickade också framåt och pratade om hur vi ser på tiden efter pandemin. Då berättade jag att som många andra kommuner har Klippans kommun tagit ett stort kliv framåt när det gäller digitaliseringen. Detta medför sannolikt att kommunens arbetssätt även i framtiden kan komma att förändras i den riktningen med möjligheter att genomföra många arbetsmöten digitalt. Även arbetet med professionell film och digitala sändningar som informationsverktyg kommer sannolikt att utvecklas och att vara något som vi troligtvis kommer fortsätta satsa på även när pandemin är över, säger Hans Bertil.

Som avslutning på ett nästan 30 minuter långt möte tackade Hans Bertil för ett mycket givande och trevligt samtal och passade på att hälsa kronprinsessparets familj, och inte minst Hertigen av Skåne, Prins Oscar, välkomna till Klippans kommun med många värda besöksmål och inte minst prinsens lekplats i Skäralid vid lämpligt tillfälle när pandemin är över.

Kronprinsparet skickade avslutningsvis en hälsning till alla kommuninvånare.