Kulturpris och föreningsledarpris utdelade

Publicerad:

2019 års kulturpris gick till Åsa Fridén. Roger Kvist fick föreningsledarpriset. Priserna delades ut på kommunfullmäktiges möte den 22 juni.

Kulturpriset för år 2019 tilldelades Åsa Fridén
Åsa avslutade under år 2019 sitt mångåriga ordförandeskap för Klippans Konstförening och nästan tjugo år som aktiv i dess styrelse. Hon avslutade med flaggan i topp då hon bland annat var en drivande kraft bakom succén med Hans Arnold-utställningen i Klippans Konsthall.

Åsa har definitivt varit den enskilda person som har varit delaktig i att sätta Klippans Konsthall på kartan och har genom sin stora konst- och kulturkunskap gett den både sin bredd och spets. Under flera år har Åsa även utvecklat sitt eget konstnärskap och är nu aktiv som konstnär med flera utställningar bakom och framför sig.

Föreningsledarpriset för år 2019 tilldelades Roger Kvist
Roger är en eldsjäl inom Parasport, han entusiasmerar och utvecklar idrott och hälsa för gruppen funktionsnedsatta i samarbete med olika föreningar och företag i Klippan.

Roger sätter genom sitt goda arbete Klippan på kartan och är därför en värdig pristagare till 2019 års föreningsledarpris.