Kurser och gruppverksamhet för stöttning i föräldraskapet

Publicerad:

Är du förälder? Då är du den viktigaste personen i ditt barns liv, men föräldraskap är inte alltid enkelt. I höst erbjuder vi föräldrautbildningar samt samtalscaféer för alla föräldrar med barn mellan 0-13 år.

I vår erbjuder vi kurser och gruppverksamhet för att få stöttning i föräldraskapet.

För dig som är förälder till barn 0-7 år erbjuder vi Trygghetscirkeln som bygger på anknytningsteori och syftar till att stärka din förmåga att läsa, tolka och möta ditt barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos ditt barn.

Har du förskolebarn och skolbarn mellan 5-12 år erbjuder vi Aktivt Föräldraskap® med utgångspunkt ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”. Ett samspelsprogram med målet att öka medvetenhet och skapa förståelse för sitt eget och barnets beteende.

Vi erbjuder dessutom en generell föräldrautbildning för alla med barn mellan 3-12 år som heter ABC – alla barn i centrum som riktar in sig på vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet?

Under våren erbjuds föräldracaféer med bestämda teman. Syftet med föräldracaféerna är att ni som föräldrar ska få ta del av kunskap och genom mingel och samtal ges möjlighet att bolla dina funderingar och tankar med andra föräldrar och yrkesverksamma som möter barn och unga i kommunen.
Vi kommer att hålla i två samtalscaféer, den 30 mars och den 18 maj.