Kurser och gruppverksamhet för stöttning i föräldraskapet

Publicerad:

Är du förälder? Då är du den viktigaste personen i ditt barns liv, men föräldraskap är inte alltid enkelt. I höst erbjuder vi föräldrautbildningar samt samtalscaféer för alla föräldrar med barn mellan 0-13 år.

För dig som är förälder till barn 0-7 år erbjuder vi Trygghetscirkeln som bygger på anknytningsteori och syftar till att stärka din förmåga att läsa, tolka och möta ditt barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos ditt barn.

För dig som är förälder till barn 7-13 år erbjuder vi Aktivt Föräldraskap med utgångspunkt ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”. Ett samspelsprogram med målet att öka medvetenhet och skapa förståelse för sitt eget och barnets beteende.

Under hösten kommer det också hållas två föräldracaféer med bestämda teman.