Ljungåsen har fått 100 % brukarnöjdhet igen - sjätte året i rad

Publicerad:

"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" - boende i Klippans kommun har sagt sitt. På Ljungåsen är brukarnöjdheten 100 % i år igen.

För sjätte året i rad får Ljungåsen 100 % brukarnöjdhet i Socialstyrelsen undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Brukarundersökningen skickas till alla boende på särskilt boende i hela Sverige. Läs mer på Socialstyrelsens sida.länk till annan webbplats

Väpnaren får samma goda resultat
Utöver Ljungåsens stadigt goda resultat över tid är det särskilt glädjande att även Väpnaren fått 100 % brukarnöjdhet i årets undersökning. I förra årets brukarundersökning hade Väpnaren också ett bra resultat. Då angav 94 % av de boende som deltog i undersökningen på Väpnaren att de var mycket eller ganska nöjda med sitt boende.

Sammantaget har 92 % av de som svarat på Socialstyrelsens enkät i Klippans kommun angivit att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Det är bättre än genomsnittet för riket som ligger på 81 %. Årets resultat i Klippans kommun är en förbättring med 6 procentenheter jämfört med föregående års resultat på 86 % brukarnöjdhet.

- Grattis till oss alla, det är sjätte året Ljungåsen har får detta resultat!, säger Carina Rasmusson enhetschef för Ljungåsen.

- Det är medarbetarnas förtjänst - De gör skillnad för den enskilde varje dag året om. De är professionella, engagerade och visar öppenhet. Glädje, meningsfullhet och livskvalité genomsyrar verksamheten.

Undersökningen visar att våra äldres upplevelse på Ljungåsen och Väpnaren till 100% är:

- Tryggt att bo på Ljungåsen och Väpnaren
- Bra bemötande från personalen
- Stort förtroende för personalen
- Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras
- Lätt att få kontakt med personalen
- Maten smakar bra
- Nöjd med de aktiviteter som erbjuds
- Möjligheten att få komma ut är bra

Om undersökningen
Socialstyrelsen skickar varje år ut undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" till alla som bor på särskilt boende i Sverige. Resultatet redovisas i deras öppna jämförelser. Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Enkäten besvaras av de boende själva. Vid behov av stöd tillfrågas anhöriga att hjälpa till att fylla i undersökningen.

I Klippans kommun har boende på Ljungåsen, Väpnaren och Åbyhem svarat på undersökningen. Boendena Ljungbygården och Syrengården har i årets undersökning haft för få deltagare i enkäten för att kunna redovisa något resultat.

Enkäten visar andelen mycket eller ganska nöjda på Klippans kommuns boenden:

Åbyhem 71 %
Ljungåsen 100 %
Väpnaren 100 %