Med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad:

Här samlar vi information om hur vi i Klippans kommun arbetar för att förbereda oss på det som kriget i Ukraina medför, bland annat att ta emot människor som flytt från kriget. 

Så här arbetar Klippans kommun

Klippans kommuns grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns. Detta gäller oberoende om det är en pandemi eller krig inom Europas gränser.

Klippans kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och i resten av Sverige. Vi samordnar oss i organisationen och har tillsatt arbetsgrupper som aktivt arbetar med att förbereda våra verksamheter i olika frågor, bland annat flyktingmottagning.

De statliga myndigheterna som ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen kopplar in oss i kommunerna när något som har en direkt påverkan på våra verksamheter sker. Vi har en beredskap för att hantera scenarion där vi som kommun kan komma att behöva delta i arbetet mer aktivt och konkret.

Klippans kommun har i nuläget inte gått upp i stabsläge men vi är redo att snabbt starta upp vår krisledning om behovet finns.

Flyktingmottagning

Klippans kommun kommer ta emot flyktingar. Nyanlända kommer mest troligt att fördelas jämnt till alla Sveriges kommuner utifrån en kvot. Exakt hur många som kommer anlända till Klippan vet vi idag inte.

Klippans kommuns ansvar för flyktingar
Kommunens ansvar startar när en person har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket och blir erbjuden en kommunplacering. För barn som kommer utan vårdnadshavare (ensamkommande) har kommunen ansvar redan från att de kommer till Sverige.

Källkritik

Det sprids mycket information om kriget i Ukraina i olika sorters kanaler, både i officiella medier och i sociala medier. Det är viktigt att vi är källkritiska till den informationen vi ser.

Här finns information om källkritik.

Om du eller personer i din närhet känner oro

Att bli orolig i en situation som den vi nu befinner oss i är normalt. Att prata om den oron kan hjälpa. Det finns flera organisationer som du kan prata med om du känner dig orolig. På krisinformation.se finns en lista över organisationer som kan ge stöd om du känner oro. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På 1177.se finns råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan vi prata med barn?

Många barn känner oro inför det som händer i Ukraina. I sociala medier sprids bland annat falska rykten om att Sverige snart kommer att vara i krig. Det är viktigt att prata med barn som känner oro och även berätta om hur vi ska tänka källkritisk kring det vi ser.

Här finns mer information och bra länkar för att prata med barn om det som händer i Ukraina.

Krisberedskap

Det är alltid bra att vara förberedd på en kris och det är ett generellt råd att kunna klara sig i helst en vecka men minst några dygn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram listor och information om vad som är bra att ha hemma och förbereda. Krisberedskap på MSB. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till företagare

Invest in Skåne
Samlad information till skånska företag angående kriget i Ukraina. Till exempel för dig som gör affärer med aktörer i Ryssland eller Ukraina eller har anställda på plats i Ukraina.
Information till skånska företag angående kriget i Ukraina | Invest in Skåne.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Buisness Sweden
Information om bland annat vad sanktionerna mot Ryssland innebär, hur stor Sveriges handel med Ryssland är och vanliga frågor och svar.
Kriget i Ukraina - Business Sweden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster