Med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad:

Ryssland har inlett ett väpnat angrepp och invaderat Ukraina. Det osäkra läget i Europa kan göra att vi alla känner oro.

Information om säkerhetsläget i Östersjön finns på Försvarsmaktens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se som sköts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en portal som samlar officiell krisinformation från svenska myndigheter. Där finns samlad information om vad som händer just nu och vad det innebär för Sverige. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klippans kommun följer utvecklingen och informationen från Regeringen, Försvarsmakten och övriga ansvariga myndigheter. Vi uppdaterar vår sida med ytterligare information vid behov.

Källkritik
Det sprids mycket information om kriget i Ukraina i olika sorters kanaler, både i officiella medier och i sociala medier. Det är viktigt att vi är källkritiska till den informationen vi ser. På Krisinformation.se finns mycket information om källkritik och vad som är bra att tänka på när vi tar till oss information. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Checklista som är bra att utgå ifrån när vi läser information (källa www.krisinformation.se):

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Om du eller personer i din närhet känner oro
Att bli orolig i en situation som den vi nu befinner oss i är normalt. Att prata om den oron kan hjälpa. Det finns flera organisationer som du kan prata med om du känner dig orolig. På krisinformation.se finns en lista över organisationer som kan ge stöd om du känner oro. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan vi prata med barn?
Många barn känner oro inför det som händer i Ukraina. I sociala medier sprids bland annat falska rykten om att Sverige snart kommer att vara i krig. Det är viktigt att prata med barn som känner oro och även berätta om hur vi ska tänka källkritisk kring det vi ser.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget - information från Försvarsmakten. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om sociala medier i kriser - information från krisinformation.se. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om att känna oro på bris.se. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Televisions (SVT) program Lilla Aktuellt samlar information om läget i Ukraina anpassat för barn. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster