Medborgarlöfte 2021-2022

Publicerad:

Hans-Bertil Sinclair, kommunstyrelsens ordförande och Niklas Årcén, chef för Lokalpolisområde Klippan, signerar medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen.

I går, 27 september, undertecknade Hans Bertil Sinclair, kommunstyrelsens ordförande och Niklas Årcén, chef för Lokalpolisområde Klippan, två dokument vars innehåll har tagits fram för att öka tryggheten i Klippans kommun.

I går, 27 september, undertecknade Hans Bertil Sinclair, kommunstyrelsens ordförande och Niklas Årcén, chef för Lokalpolisområde Klippan, två dokument vars innehåll har tagits fram för att öka tryggheten i Klippans kommun.

Det ena dokumentet är en så kallad samverkansöverenskommelse som syftar till att övergripande beskriva och tydliggöra samverkan mellan Polisen och Klippans kommun i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Det andra dokumentet är medborgarlöftet, avser fem specificerade aktiviteter som polisen kommer ägna särskild uppmärksamhet åt under perioden 2021-2022.

Här kan du läsa samverkansöverenskommelsen i sin helhet.PDF (pdf, 1 MB)

Här kan du läsa medborgarlöftet i sin helhet.PDF (pdf, 525.7 kB)

Representanter från Polisen och kommunen genom för en walk and talk

Efter undertecknandet av dokumenten genomförde representanter från polisen och Klippans kommun en Walk and talk där man promenerade runt i centrala Klippan och samtalade om samarbetet mellan polis och kommun för att öka tryggheten i kommunen. Från vänster Hans-Bertil Sinclair, kommunstyrelsens ordförande, Susanne Hagström Rosenqvist, polisområdeschef, Tomas Rikse, kommundirektör, Alexandra Norén, kommunpolis i Klippan, Niklas Årcén, chef för Lokalpolisområde Klippan, Daniel Borg, säkerhetssamordnare och Patrik Isacsson, biträdande polisområdeschef.