Med målet ett Klippan fritt från våld

Publicerad:

Sara Nylander och Clara Svensson leder projektet Klippan fritt från våld i Klippans kommun

Olika former av våld är en del av vardagen för många invånare i Klippans kommun, i alla åldersgrupper. I projektet Klippan fritt från våld är fokus ett långsiktigt och förebyggande arbete i hela kommunen. 

Projektet inleddes med en lokal kartläggning av hur våldssituationen ser ut i Klippans kommun och resultatet visade att olika former av våld är vanligt förekommande, så som taskiga kommentarer, hot, rasism, sexism och i de grövre formerna så som fysiskt våld, misshandel och sexuellt våld.

- Detta är inte unikt för Klippan, berättar Clara Svensson som tillsammans med Sara Nylander leder projektet Klippan fritt från våld. Om en liknande kartläggning genomförs i andra kommuner kommer resultatet med stor sannolikhet se liknande ut.

I Klippans kommun jobbar vi brett med frågan och alla våra verksamheter kan vara med och göra skillnad.
- Vi har ett fokus på förebyggande arbete där vi utgår från att öka kunskapen om lindrigt och grovt våld, om våld och genus samt att motivera barn, unga och vuxna att vara aktiva åskådare. Som aktiva åskådare kan vi agera i stället för att enbart ha fokus på den utsatta och den som utövar våldet.
Vi ser att många inte alltid är medvetna om vad våld är och att det inte enbart har formen som grovt och fysiskt våld och där är det viktigt med information och utbildning.

- Om man ser till alla de typer av våld som förekommer i samhället så kan vi kan inte lägga det bortom oss själva. Vi har alla en relation till våld i någon form. Många har till exempel upplevt det i nära relationer genom svartsjuka och former av kontroll.

Förekomsten av våld i ett samhälle utgörs inte av isolerade händelser utan allt hänger ihop. Det som börjar med mer lindriga former bland ungdomar riskerar att utvecklas till grövre våld.
- Därför är det viktigt att vi inte låter det bli normaliserat bland barn och unga. Vi måste prata om det och inte låta det bli något som försvaras av omgivningen. I kartläggningen såg vi att unga är utsatta i sina nära relationer, till exempelvis genom svartsjuka och att partners kontrollerar dem och begränsar deras vardag.

- Det börjar med små subtila saker som sedan eskalerar och samtidigt normaliserar påverkar både individen och samhället i stort. Det är inte från en dag till en annan utan små förändringar med inslag av våld som blir grövre och grövre.

Men det går att förändra och vi kan alla göra skillnad, som medmänniskor.
- Om vi ökar vår kunskap för vad våld kan vara kan vi vara aktiva åskådare i vår omgivning och både förebygga våld och hjälpa någon i en utsatt situation.

För dig som vill öka din kunskap finns en video att titta på här.

Om du vill fördjupa dig ytterligare finns möjlighet att gå en utbildning den 24 maj. Mer information om den och hur du anmäler dig finns här.
Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är den 20 maj.

Om du är i en situation där du är utsatt för våld har du alltid rätt att få hjälp. Du kan vända dig till socialförvaltningen i Klippans kommun eller till någon av de flera frivilligorganisationer som finns.