Med naturturism i fokus

Publicerad:

Projektledare Kornelia Johansson

Klippan är en av sex kommuner som deltar i Leaderprojektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna. Kornelia Johansson är projektledare och hon tittar närmare på hur området runt ån kan utvecklas i framtiden, med grund i naturturism av olika slag. 

Projektet innebär en förstudie av potentialen och möjligheter som kommer finnas för fiske och naturturism längs Rönneå, efter att kraftverken i ån rivs ut. Utrivningen av kraftverken är en del av Rönneåprojektet som drivs parallellt i Klippans kommun.
- Projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna har precis startat upp och det ska bli spännande att vara en del av resan framåt, berättar Kornelia. Området har en väldigt vacker natur och här finns ett stort engagemang för det som finns idag, och det som kan bli i framtiden när det kommer till naturturism av olika slag.

Projektet är ett samarbete mellan Ängelholms kommun (projektägare), Klippans kommun, Åstorps kommun, Eslövs kommun, Höör kommun och Hörby kommun.
- Att vara med i ett kommunövergripande projekt, med sex medverkande organisationer är också en spännande utmaning framåt.

Arbetet med framtagandet av förstudien kommer pågå fram till 2022.

Läs mer om Rönneåprojektet här.