Möjlighet att söka statsbidrag till verksamhet som motverkar äldres ensamhet

Publicerad:

Ideella föreningar och stiftelser kan få bidrag för att arrangera aktiviteter som kan bryta ensamhet och isolering bland personer äldre än 62 år.

Bidrag som gör det möjligt att skapa kontaktytor som i sin tur bidrar till gemenskap och stimulans bland våra äldre. Det kan ideella föreningar och stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, söka nu från staten. Förhoppningen är att ensamhet och isolering bland de äldre ska både kunna förebyggas och brytas.

Du kan läsa mer om bidraget här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster