Mottagning av flyktingar från Ukraina

Publicerad:

Med anledning av kriget i Ukraina står Sverige inför ett flyktingmottagande. I nuläget vet vi inte hur många av dessa personer som förväntas komma till Klippans kommun, eller när.

Klippans kommun har fått en förfrågan från Migrationsverket om att bistå med boendeplatser för personer på flykt. Vi kommer prioritera lösningar för boende på längre sikt, det vill säga bostäder där personer bor under allt från några månader till ungefär ett år. I nuläget är det inte aktuellt med akutboenden i Klippans kommun.

Klippans kommun för en dialog med företaget Annehem som ansvarar för fastigheterna på Ljungbyhed Parks-området. Vi kommer tillsammans ta fram en lösning för att de personer som kommer till vår kommun ska få ett bra bemötande och en trygg plats att bo på under sin tid här. En lösning som blir hållbar över tid innebär även att antalet personer som bor på Ljungbyhed Park kommer vara färre än när området använts för flyktingmottagning tidigare.

Klippans kommun har igår den 23 mars informerat Migrationsverket via Länsstyrelsen om att vi på Ljungbyhed Park har möjlighet att successivt kunna erbjuda 180 platser för flyktingmottagande. Informationen ska nu behandlas på nationell nivå innan vi får beslut på om platserna ska användas och i så fall hur många.

Vi väntar också på tydligare direktiv från Migrationsverket kring kommunens roll i mottagandet av människor på flykt. Denna information behöver vi för att kunna gå vidare med att fatta beslut.

Vi kommer kontinuerligt informera via klippan.se.