Munskydd inom äldreomsorgen

Publicerad:

Klippans kommun har beslutat att medarbetare ska använda munskydd vid patient- och omsorgsnära arbete inom äldreomsorgen. Detta gäller för vård- och omsorgsboende, korttidsboende och ordinärt boende. 

Patient- och omsorgsnära arbete innebär att personalen är inom 1,5 meter från patienten/brukaren. Besökare till boende på särskild boende för äldre och korttidsboende kommer erbjudas munskydd.

Beslutet har fattats med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och rekommendationer från Region Skåne.

Beslutet om användande av munskydd är taget baserat på den nuvarande situationen och kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen utvecklas.