Naturvårdsprogram för Klippans kommun

Publicerad:

Naturvårdsprogrammet beskriver många värdefulla naturområden. Kanske hittar du ditt alldeles egna smultronställe bland någon av dessa?

Klippans kommun finns det storslagen natur för alla att uppleva. För att skydda, bevara och utveckla naturen är kunskap och ett aktivt naturvårdsarbete viktigt. Därför har naturvårdsprogrammet tagits fram.

Naturvårdsprogrammet beskriver de mest värdefulla naturområdena i kommunens. Programmet ska även ses som ett viktigt underlag och inspirationskälla i arbetet med fysisk planering och förvaltning av marken i kommunen.

I programmet beskrivs bland annat kommunens naturtyper, skyddade områden och gällande naturvårdslagstiftning. Det innehåller även en katalog som beskriver 82 landområden och tio vattenområden i text, bild och karta och deras naturvärde.

- En förutsättning för att arbeta med naturvård är att ha koll på de värden som finns i kommunen, berättar Tord Andersson, miljöstrateg i Klippan. Nu har vi för första gången en heltäckande bild av de naturvärden som finns i kommunen.

Naturvårdsprogrammet i sin helhet.PDF (pdf, 10.7 MB)

Karta över värdefulla landområden. Klicka på bilden för att se en större version.

Karta över värdefulla vattenområden. Klicka på bilden för att se en större version.