Nu har första spadtaget grävts för fiberutbyggnaden på landsbygden

Publicerad:

Med den nya fiberutbyggnaden kommer 80 % av invånarna i Klippans kommun att kunna få fiber. Över 1 400 hushåll och företag har möjlighet att ansluta sig till fibernätet och nu påbörjas grävarbetet för att förverkliga mångas önskan att få en stabil, snabb och framtidssäker uppkoppling för internet, TV och telefoni.

Idag sattes spaden i marken som ett startskott för fiberutbyggnaden på landsbygden i kommunen. Det första spadtaget togs i Forsby, som är en av de platser som ingår i första etappen av utbyggnaden. De som höll i spaden var Kerstin Persson, kommunalråd Klippans kommun, Marie Hafström, projektledare på Eltel och Alexander Jansson, vice-vd på Bjäre Kraft.

Fiberanslutningen är klassad som ett EU-projekt som främjar en levande landsbygd och har fått stöd från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. När det gäller landsbygdsprojektet i Klippans kommun samarbetar Bjäre Kraft med Eltel som utför grävarbete, projektering, blåsning av fiber och installation av teknisk utrustning.

- Det är väldigt glädjande att fiberutbygganden nu har kommit så långt, att de första hushållen på landsbygden kan ansluta sig till fibern. Samverkan mellan Klippans kommun och Bjäre Kraft är stabil och vår förhoppning är att detta gemensamma arbete ska mynna ut i att de flesta hushållen i vår kommun inom några år, fått möjlighet till att koppla upp sig till denna teknik. Det är mycket viktigt att bra kommunikation finns, för att det ska vara möjligt att bosätta sig, arbeta och leva på landsbygden, säger Kerstin Persson, kommunstyrelsens ordförande i Klippans kommun.

- Fibernätet är idag lika självklart som el och vatten och en säker och snabb anslutning är en förutsättning för att boende och företag ska kunna ta del av de fördelar den moderna tekniken ger. Vi är snart klara med att ansluta Klippans tätorter och nu är det dags att ta de första spadtagen så att fiber på Klippans landsbygd också blir verklighet, berättar Alexander Jansson, vice-vd på Bjäre Kraft.

Etapp ett av utbyggnaden görs i tätbebyggda delar av landsbygden så som Skäralid, Krika, Hyllstofta och Gråmanstorp. I tätorterna i Klippans kommun är fiberutbyggnaden snart klar. Detta betyder att kommunen ligger bra till i utbyggnaden sett till de nationella målen. Klippans kommun ligger på en 13: e plats i Skåne när det gäller fiberutbyggnad enligt den senaste mätningen. Det finns ett beslut för etapp två av landsbygdsutbyggnaden vilket kommer resultera i att 90 % av kommuninvånarna kommer kunna ansluta sig. Den tredje och sista etappen är ännu inte planerad.

- Det är roligt att det nu är igång med utbyggnaden av etapp ett. Vi ser det här som möjligheten för oss att fortsätta med utbyggnaden av de andra etapperna. Etapp ett är resultatet av det stora engagemang som finns hos de som bor på landsbygden i kommunen, säger Carl-Gunnar Thosteman, IT-chef i Klippans kommun.