Nu skickas medborgarundersökningen ut - tyck till om kommunen!

Publicerad:

Ta chansen att göra din röst hörd i årets medborgarundersökning! Från och med 24 augusti skickas enkäten ut till 2 000 slumpvis utvalda Klippanbor. Håll koll i din brevlåda!

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av Klippans kommun. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. I Klippans kommun skickas enkäten ut till 2 000 invånare.

Du som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben. Från och med idag, 24 augusti, till 1 september skickas informationsbrev med inloggning till webbenkäten ut till dig som blivit utvlad att delta. Pappersenkäten skickas sedan ut mellan 6-14 september.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Läs mer om medborgarundersökningen.