Ny grundskola i Klippans kommun

Publicerad:

Under våren 2021 planeras för att en ny grundskola ska stå färdig vid Kristoffers väg i Klippan. Den 19 juni antogs detaljplanen för skolans område av kommunfullmäktige i Klippans kommun, och i nästa steg påbörjas anbudsprocessen.

Vid Kristoffers väg i Klippan ska vi bygga ny grundskola, en flexibel skola för årskurs F-9 med möjlighet att ta upp till 630 elever. Skolan planeras att vara klar under våren 2021, och vi välkomnar elever till skolstarten hösten 2021.

- Klippans kommun har en kontinuerligt ökad befolkningstillväxt, och med ett mål att år 2026 vara 19 500 invånare så bygger vi för framtiden. En ny grundskola är ett av våra utvecklingsområden, säger Tomas Rikse, kommundirektör, Klippans kommun.

Den nya skolan är ett produktivt samarbete mellan interna och externa aktörer - där bland annat elever, pedagoger och rektorer tillsammans med projektledare och arkitekter har bidragit till den nya skolans byggnad, innehåll och utemiljö.

- Med engagemang från flera delar av vår verksamhet, så har vi tillsammans satt grunden och riktningen för skolans fokus och utformning. Det har varit ett glädjande och inspirerande samarbete, där vi känner att vi har landat i ett riktigt bra resultat, berättar Rose-Marie Bergman, skolchef, Klippans kommun.

Ett stort fokus för den nya skolan är pedagogiska lärmiljöer, med kreativa och skapande miljöer såväl inne som ute.

I den nya skolan inkluderas flera specialsalar, som för hem- och konsumentkunskap, bild, textil- och träslöjd, musik och NO. En fullstor idrottshall byggs integrerat till skolbyggnaden, och ett eget tillagningskök utgör en del av skolans centrum och hjärta.

Kommunfullmäktige har nu antagit detaljplanen* för skolans område, nästa steg är att förfrågningsunderlag går ut för anbud; där entreprenörer har möjlighet att lämna anbud på en totalentreprenad. En entreprenör för den nya skolan förväntas vara klar i början av 2019.

*Detaljplanen beräknas vinna laga kraft om 3 veckor.

Skolans placering
Den nya skolan kommer att ligga vid Kristoffers väg, i grönområdet mellan Älvdalen, Nyslätt och Mammarp. (I detaljplanen formuleras: ”Del av Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg.”)

Mer information om skolan och projektet: Vi bygger ny grundskola i Klippans kommun

För mer information
Ny grundskola i Klippans kommun:
Rose-Marie Bergman, skolchef, Klippans kommun
Tomas Rikse, kommundirektör, Klippans kommun

Byggentreprenad och teknisk process:
Ardiana Demjaha, teknisk chef, Klippans kommun

Övriga frågor:
Cecilia Röstin, kommunikationschef, Klippans kommun

Kontakt
Tel. 0435-28 000