Ny teknisk chef till Klippan

Publicerad:

Den 20 juli tillträder Hanna Holm tjänsten som teknisk chef i Klippans kommun. Hon kommer närmast från en tjänst som gatuchef i Älmhults kommun. 

- Det känns otroligt roligt att börja i Klippans kommun, berättar Hanna. Det är en kommun på frammarsch med spännande idéer. Klippan står inför stora investeringar och utvecklingsmöjligheter vilket kommer vara intressant att få vara en del av.

Likaså ser Hanna stora möjligheter för vår kommun, för såväl invånare som besökare och turister.
- Närheten till natur och god infrastruktur tillsammans med närhet till service, kultur, omsorg och skola gör Klippan till en attraktiv kommun med framtiden för sig.

Hanna är utbildad byggnadsingenjör och har en bakgrund på entreprenörssidan på Peab Anläggning innan hon blev gatuchef i Älmhult. Där hon bland annat ansvarat för kommunens gator och vägar med tillhörande teknik, offentliga ytor och all kommunens exploatering.