Ny VA-taxa för 2019

Publicerad:

På kommunfullmäktigesammanträdet den 29 november 2018 beslutade politikerna att höja brukningsavgifterna och särskilda avgifter för det kommunala vattnet och avloppet.

VA-verksamheten har genomfört en omorganisation med en utökning av tjänster för att klara kommande utmaningar. Därför har nu kommunfullmäktige beslutat att taxan för brukningsavgifter och särskilda avgifter ska höjas för att finansiera verksamhetens ökade kostnader.

Från och med 1 januari 2019 kommer en höjning med 3% för brukningsavgifter samt med en höjning om 25% för särskilda avgifter för brukningsavgifter att gälla.

Särskilda avgifter har inte justerats sedan taxan beslutades 2011 och intäkter från dessa tjänster bär inte längre kostnaden för åtgärden.

Nya avgifter
Höjningen innebär att den fasta brukningsavgiften ökar från 2 456 kr till 2 530 kr (iklusive moms), en ökning på 74 kronor per år.
Avgiften för levererat renvatten ökar från 8 kr/m3 till 8,40 kr/m3 och för mottaget spillvatten från 12,75 kr/m3 till 13,13 kr/m3.

Ta del av de nya avgifternaPDF (pdf, 197.7 kB).