Ökad närundervisning på Klippans gymnasieskolor efter påsk

Publicerad:

Klippans kommun följer Regeringens, Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer. Region Skåne har kommit med nya och uppdaterade rekommendationer angående närundervisningen på Skånes gymnasieskolor. Detta gör att vi från och med vecka 14 och framåt succesivt kommer att öka närundervisningen på våra skolor. 

Beslutet gäller från och med 2021-04-07 och tills vidare. Om/när nya beslut tas framöver så återkommer vi med uppdaterad information.

Våra tre gymnasieenheter har olika förutsättningar och påverkas delvis olika av situationen. Med anledning av detta kommer därför även upplägget för undervisningen se delvis olika ut på respektive skola.

Elever och vårdnadshavare får detaljerad och mer utförlig information via sina respektive skolor. Är du elev eller vårdnadshavare är det därför mycket viktigt att du följer och tar del av den information som respektive gymnasieskola kommunicerar ut via Skolportalen och andra kommunikationsvägar. Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.

Precis som tidigare finns praktiska moment som kan vara svåra att genomföra på distans och som kommer att bedrivas på skolan parallellt med elever som läser teoretiska moment på plats. Desamma gäller elever i behov av stöd och hjälp av olika slag som också fortsättningsvis kommer att erbjudas undervisning eller mentorstid på skolan i överenskommelse med respektive skolas ledning och elevhälsoteam.

IM- programmen och Gymnasiesärskolan är undantagna från beslutet om distans-/fjärrundervisning och läser som regel enligt ordinarie schema på plats i skolan.

Vi fortsätter att göra vårt yttersta för att bedriva vår undervisning under så säkra former som möjligt för att minska risken för smittspridning. Här spelar också våra elever en viktig roll genom att följa alla anvisningar, riktlinjer och rekommendationer, både på plats i skolan och vid eventuell sjukdom/smitta.

Ta hand om er, håll avstånd, tvätta och sprita händer och stanna hemma om ni känner minsta symtom. Om vi följer alla restriktioner och rekommendationer så kan vi förhoppningsvis snart återvända till ordinarie på våra skolor igen!