Polisens trygghetsmätning 

Publicerad:

Ett urval av Klippans kommuns invånare har fått polisens trygghetsmätning skickade till sig. Syftet med enkäten är att få reda på hur trygga invånarna känner sig i sitt närområde samt eventuella upplevda problem. 

Svaren som kommer in är ett viktigt underlag för polisens planering av brottsförebyggande arbete och samarbetet med kommunerna och andra parter. Tack för att du som fått enkäten tar dig tid att svara.

Resultatet av enkäten presenteras i slutet av 2020.