Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2021 är här

Publicerad:

Vi vill tacka alla som under hösten tagit sig tid att svara på medborgarenkäten, era svar är värdefulla och vi har fått in tillräckligt med svar för att kunna få en bild av hur ni som bor här upplever kommunen.

I september skickades SCB:s medborgarundersökning ut till slumpvis utvalda kommuninvånare. Storleken på urvalet varierar beroende på kommunens storlek och är representativt fördelat för att spegla befolkningen i ålder, kön och annan demografi. I Klippans kommuns fall skickas vanligen undersökningen ut till 1 200 personer, men vi valde att köpa ett tillägg på fler enkäter och skickade ut medborgarundersökningen till 2 000 personer i kommunen.

Svarsfrekvensen för Klippans kommun låg på 35 %, och jämfört med snittet på riket som ligger på 38 % så är vi nöjda med antalet svarande. Undersökningen är viktig för oss och vi kommer årligen att skicka ut undersökningen och hoppas att fler vill vara med och svara nästa gång.

Resultatet av enkäten
Vi kommer nu att titta på resultatet och lyfta detta till politiken för att se vilka områden som kan behöva åtgärder.

Några resultat från undersökningen visar att:

  • 92 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Snittet för riket ligger på samma, 92 %.
  • 55 % procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Snittet för riket ligger på 62 %.
  • 83 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Snittet för riket ligger på 81 %.
  • 19 % av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Snittet för riket ligger på samma, 19 %.

Resultaten finns på SCB:s webbplats
I statistikdatabasen på SCB:s webbplats finns reslutaten för medborgarundersökningen och där kan du se resultaten för Klippans kommun och jämföra siffror med andra kommuner och riket.
Klicka på fliken demokrati och sedan på medborgarundersökningen.