Resultat från undersökning om trivsel inom daglig verksamhet

Publicerad:

Undersökningen genomfördes under februari och syftade till att få mer kunskap om vilka delar som deltagarna inom daglig verksamhet tycker är viktiga för att de ska trivas. 

Resultatet av undersökningen ger oss ett underlag för att ta fram insatser som ökar trivseln inom daglig verksamhet.

Undersökningen tittade närmare på områdena:

  • Öppettider
  • Hur deltagarna vill genomföra sin dagliga verksamhet i form av gruppstorlek
  • Vad som är viktigt med en arbetsuppgift för att deltagarna ska trivas
  • Vilka sorts arbetsuppgifter deltagarna vill ha för att trivas
  • Hur deltagarna vill sitta och inta sina måltider för att trivas

Här kan du läsa mer om undersökningen och ta del av resultatet.