Risker vid användning av lustgas som berusningsmedel

Publicerad:

Lustgas är inte ett narkotikaklassat läkemedel och finns tillgängligt att köpa privat. Att använda lustgas som berusningsmedel medför risk för bland annat syrebrist.

Lustgas (dikväveoxid N2O) är en växthusgas och används vanligen inom sjukvården som bedövningsmedel vid förlossningar. Lustgas är inte narkotikaklassat och finns tillgängligt att köpa i vissa butiker och även online. Den köps oftast i små ampuller. Denna typ av ampuller har hittats på flera håll runt om i Klippan.

Risker med att använda lustgas som berusningsmedel
Det finns flera mer eller mindre vanliga risker för en person som använder lustgas som berusningsmedel. Riskerna med lustgas ökar när det används samtidigt med alkohol eller andra droger.

Syrebrist och avsvimning
Lustgas som köps privat är till skillnad från den som används i vården inte blandad med syrgas. Det finns därför en risk för syrebrist när lustgasen andas in direkt från gastuben.

Det finns risk att personen svimmar och skadar sig om hen ramlar i samband med avsvimningen.

Försvagning av hjärtmuskeln
Användning av lustgas som berusningsmedel medför risk för tillfällig försvagning av hjärtmuskeln.

Risker vid långvarig och upprepad användning
Brist på vitamin B-12 som kan leda till skador på nervsystemet och ryggmärgen.

Nervskador som domningar, förlust av känsel, muskelsvaghet samt ovanliga psykoser och demens.

Vi måste alla hjälpas åt att informera barn och ungdomar om riskerna med att missbruka lustgas. Som förälder kan du hjälpa till genom att prata med ditt/dina barn. Tillsammans gör vi Klippans kommun trygg och säker för barn och ungdomar.