Rönne å-projektet får miljonstöd

Publicerad:

Stödet på 20 miljoner kronor är från EU:s Life-program och kommer användas inom projektet för att återställa en fritt flödande Rönneå med ett rikt djur- och naturliv. 

Klippans Rönne å-projekt är ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Det är också en del av en större satsning, Life Connects, där Länsstyrelsen i Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län och Sportfiskarna är de övriga deltagarna.

- Projektet är det största någonsin i Klippans historia. Det är med stor glädje och stolthet jag som ansvarig politiker idag får ta emot detta beskedet. Vi talar ofta om att sätta "Klippan på kartan" och det kan man verkligen nu påstå att vi nu ännu en gång gjort "med råge". De effekter som kan bli resultatet av detta kan vi ännu inte överblicka men det kommer att påverka, förutom sportfisket och turismen som sådan, hela vårt näringsliv och samhället i övrigt.
Hans Bertil Sinclair, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

- Vi är väldigt glada att vår ansökan beviljades av EU:s Life-program. Konkurrensen med övriga medlemsländer har varit stenhård. Pengarna till Rönne å-projektet kommer att användas till tillståndsansökan i Mark- och miljödomstolen och kommande utrivnings- och återställningsarbete. Detta ger oss en kortare tidslinje än vi tidigare planerat och tanken är att vi drar igång nu direkt.
Tord Andersson, projektledare för Rönneå-projektet.

Förutom Rönne å så ingår även Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån i Life Connects. Gemensamt för alla vattendrag är att gynna den biologiska mångfalden, framförallt med fokus på ål, lax, flodpärlmussla och den tjockskaliga målarmusslan.

- Vårt arbete kommer löpande följas och utvärderas av forskare från Karlstads universitet. Koppling till både forskarvärlden, det privata näringslivet och ideella föreningar gör projektet unikt och bäddar för utbyte av kunskap och erfarenheter.
Tord Andersson, projektledare för Rönne å-projektet

Relaterat
Rönne å-projektet

Kontakt
Tord Andersson, projektledare Klippans kommun.