Så här firas studenten 2020 

Publicerad:

Årets student kommer att firas på lite olika sätt på våra tre olika gymnasieskolor, både utifrån olika förutsättningar men främst utifrån studenternas olika önskemål på respektive skola.

Studentfirandet kommer att spridas ut på flera dagar och vid olika tidpunkter för att på bästa sätt minimera risker för folksamlingar/smittspridning.

Flygteknikcenter är först ut och har sin student den 2/6, sedan följer Tegelbruksskolan den 3-4/6 och sist ut är Åbyskolan den 5/6. För mer detaljerad info om respektive skolas upplägg och program, vänligen se separat information från respektive skolenhet!

Gemensamt för alla studentfiranden är dock att klasserna kommer att ”fira” var för sig och hållas åtskilda. De kommer att äta lunch, fotograferas och umgås tillsammans med sina klasskamrater och sina mentorer/lärare, för att sedan ”springa ut”. Skolorna firar utan anhöriga på plats, förutom Flygteknikcenter i Ljungbyhed där max två anhöriga per student kommer att finnas på plats, allt för att hålla nere antal personer vid varje tillfälle.

Vi hoppas på en fin och minnesvärd student för våra elever trots de svåra och tråkiga omständigheter som vi varit tvungna att förhålla oss till!