Samarbete mellan kommunen och Region Skåne inom allmänpsykiatrin gör det bättre för patienten

Publicerad:

Sedan Region Skåne startade en särskild Factmottagning i Helsingborg i fjol, har förutsättningarna för gränslöst samarbete mellan kommun och region inom allmänpsykiatrin ökat. Resultatet av det är snabbare insatser för patienterna.

Arbetssättet Fact, Flexible assertive community treatment, går ut på att man arbetar i team för att ge patienterna inom allmänpsykiatrin samordnad hjälp från både Region Skåne och kommunen.

Målgruppen för Fact är främst unga vuxna som lider av exempelvis depression eller svåra ångesttillstånd. Med arbetssättet som tillämpas kan patienterna träffa samma personal både när de mår som sämst och när de mår bättre.

Ett team från både region och kommuner har varje dag ett digitalt möte via Skype för att se vilka behov som finns för patienterna just då.

En av de samordnare som deltar från sammanlagt tio nordvästskånska kommuner är Maria Ström, som är arbetsterapeut i Klippans kommun.

– När vi har våra Skypemöten varje vardag, stämmer vi av hur deltagarna mår och om insatser från kommun eller Region behöver planeras in eller förändras på något sätt för att möta deltagarnas behov. Både vi och Regionen har på så sätt ”en väg in” till varandra, vilket underlättar samarbetet mycket. Min roll handlar mycket om att förmedla information kring deltagarnas mående till rätt personer, både internt i kommunen och till Fact-teamet, så att rätt insatser kan sättas in för den enskilde, säger Maria Ström.

På Factmottagningen finns ett akutteam som kan besöka dem som mår sämst. Besöken sker så långt det är möjligt på platser som patienten, eller deltagaren som teamet kallar dem som är med, känner sig bekväm med, till exempel på ett kafé eller någon annanstans utanför själva mottagningen.

– Då arbetssättet Fact bygger på att man på ett flexibelt sätt ska kunna möta deltagarnas behov och förändra insatser utefter behovet, ställer det krav på snabb flexibilitet i insatserna från kommunen, säger Maria Ström.

Maria Ström tycker att samarbetet mellan kommunen och Region Skåne fungerar bra och har lett till att gränserna mellan region och kommun har suddats ut.

– Jag tror att det bidrar till att även deltagarna ser oss mer som en enhet, som jobbar utefter deras behov. Just detta att vi både får och kan förmedla rätt information vid rätt tidpunkt, tror jag är avgörande för att det fungerar så väl. Förhoppningsvis gör det att rätt insats ges till deltagarna, säger hon.