Samrådsprocessen inför ansökan till Mark-och miljödomstolen för Rönne å-projektet inled 

Publicerad:

Samrådet är ett avgränsnings-och utredningssamråd enligt 6 kap miljöbalken för utrivning av tre kraftverk i Rönne å, Forsmöllan, Klippans bruk och Stackarp, Klippans kommun. 

Ett samrådsunderlag har tagits fram som redovisar planerade åtgärder och konsekvenser på lång- och kort sikt. Underlaget har skickats ut till särskilt berörda fastighetsägare, föreningar och myndigheter. Samrådsperioden sträcker sig till den 6 december 2021.

Samrådsunderlag Rönneå.PDF (pdf, 4 MB)

Läs mer om Rönne å-projektet.