Senaste nytt i Rönneåprojektet

Publicerad:

I januari lämnade Klippans kommun in ansökan om utrivning till Mark- och miljödomstolen. Nu vill domstolen att kommunen ska komplettera ansökan med flera tekniska detaljer. 

Begärda kompletteringar kommer att lämnas in under augusti månad.
- Det är vanligt att domstolen begär in förtydliganden vid den typen av ansökningar och inget överraskande, berättar projektledare Tord Andersson.

Här kan du läsa mer om Rönneåprojektet.

Förstudien för projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön är klar
Naturturism Rönne å och Ringsjön initierades hösten 2019 som ett samarbete mellan de sex kommunerna som är belägna i anslutning till Rönne å och Ringsjön. Syfte var att undersöka hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området. Syftet var också att ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och att skapa intresse bland entreprenörer och föreningsliv att vara med och utveckla besöksnäringen.
Läs mer om projektet och ta del av förstudien här.