Skisser för de nya villatomterna i Klippan är klara

Publicerad:

Klippans kommun planerar för att bygga nya villatomter i Klippans tätort. De nya tomterna kommer få plats genom s.k. förtätning intill befintlig bebyggelse och kommer ligga nära service, kommunikationer och övrig infrastruktur.

Arbetet med de nya villatomterna är i ett tidigt stadie och har precis lämnat skisstadiet. Nu kommer arbetet att efterföljas av ett detaljplanearbete, vilket innebär att planförslaget kan komma att förändras.

Detaljplanerna för villatomterna beräknas vara klara inom 1-2 år, därefter kommer tomterna att färdigställas och göras byggbara. Men redan nu finns skisser på områdena ute att titta på för de som är intresserade av att köpa en tomt. Cirka 10-15 villatomter planeras att byggas vid Elfdalsvallen och 15-20 villatomter planeras vid f.d. Bruksskolan.

Se skisserna och läs mer om de nya områdena.

På sidan Lediga tomter finns information kring vår tomtkö. Det är de som är anmälda till tomtkön som får välja först bland de tillgängliga tomterna.