Skräp i våra tätorter

Publicerad:

Under vecka 20 kommer barn och ungdomar i Klippans kommun delta i Skräpplockardagarna, ett arrangemang som skapats av Håll Sverige Rent. I samband med detta publicerar vi några artiklar om skräp, denna gången om skräp i tätorter.

Det absolut vanligaste skräpet på gator och torg är cigarettfimpar. Enligt Håll Sverige Rent består hela 67 % av skräpet i våra tätorter av just fimpar och de uppskattas att 1 miljard av dessa hamnar på våra gator och torg per år. På andra plats hittar vi en annan tobaksvara, snuset, som står för 11 procent. Därefter är plast och papper det skräp som slängs mest på marken i tätorterna.

Nedskräpningen kostar samhället mycket pengar men kan även leda till otrygghet. Det leder till en negativ spiral för, som man brukar säga, skräp föder skräp. En skräpig plats kan leda till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för platsen och då börjar den skräpiga platsen upplevas som otrygg.

I en undersökning som Håll Sverige Rent låtit göra kom man fram till att skräpiga områden förknippas med otrygghet och att folk inte vill flytta dit eftersom det betyder att de som bor där inte bryr sig.

Även oplockat hundbajs räknas som nedskräpning i vissa fall. I Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Klippans kommun står det att föroreningar efter hund ska plockas upp på gång- och cykelbana, gata, torg och park inom detaljplanelagt område i tätorterna i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby/Stidsvig. Detsamma gäller för idrottsplatser i kommunen samt de markerade motionsspår som anges i § 21 i ordningsföreskrifterna.

Så skräp i våra tätorter har påverkan på många plan, inte bara för miljön och naturen!

Här kan du läsa mer om konsekvenser av nedskräpning.länk till annan webbplats

Läs mer om Skräpplockardagarna.länk till annan webbplats