Snöröjning och halkbekämpning i kommunen

Publicerad:

Kommunen och du som är fastighetsägare har olika ansvarsområden när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Tillsammans hjälps vi åt att hålla våra vägar framkomliga och säkra under vinterhalvåret.

När vinterns första snö och halka slår till funderar många av våra invånare på hur snöröjningen i kommunen fungerar och hur gator och trottoarer prioriteras. Värt att tänka på är att vi alla har ett gemensamt ansvar för att snöröjningen fungerar, så att ingen riskerar att halka eller skada sig.

Det här gör kommunen

 • Vi är ansvariga för att röja undan snö och halkbekämpa gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser så att du lättare kan komma fram.
 • Vi håller koll på väder och vägar dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning. 
 • Vi röjer snö på gång- och cykelvägar som går till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och på större parkeringsplatser. Dessa vägar röjs när snödjupet är 3-5 centimeter.
 • Vi ska kunna klara av röjningen inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut, vid normalt snöväder. Är det fråga om ett kraftigt snöoväder kan det vara svårt att hålla gång- och cykelvägar och mindre gator öppna för trafik och allt röjningsarbete kan ta väsentligt längre tid än de nämnda tiderna.
 • På övriga gator, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser som vi ansvarar för startar vi röjningen vid snödjup på 6-8 centimeter. 
 • Vi halkbekämpar de större gatorna, där också busstrafiken går, med salt.
 • På bostadsgator/villagator halkbekämpar vi först då det finns risk för svår halka, vid ex underkylt regn.
 • I övrigt använder vi fingrus/stenmjöl mot halka.
 • Sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar görs på våren.

Detta är du som äger hus eller fastighet skyldig att göra

 • Om det finns en gångbana utanför din fastighet, ska du skotta bort snö och sanda gångbanan.
 • Finns ingen gångbana så ska det utrymme som behövs för gångtrafiken utanför fastigheten skötas på samma vis.
 • Ibland behöver vi ploga upp snö från gatan så att det blir en vall framför din fastighet på infarten eller gångvägen. Skotta eller ploga upp öppningar i snövallen så att det är möjligt att köra och gå in på fastigheten.
 • Se till att det inte kan rasa ner snö eller is från ditt tak som kan skada människor eller fordon.
 • Håll eventuell dagvattenbrunn eller rännstensbrunn utanför din fastighet fri från is och snö.
 • Du får inte köra ut snö till vägen eller gatan, eftersom det innebär risk för olyckor.
 • Tänk också på att både brevbärare och sophämtare behöver snö- och halkfri väg.
 • Klipp träd och buskar och se till att det finns en fri höjd på 2,3 meter över gång- och cykelbanor och 4,5 meter över körbanan.
 • När det är väldigt mycket snö händer det att vi måste ploga igen hela gångbanan och använda den som snöupplag. Vi tar bort snön så snart det är möjligt. Till dess är det din uppgift att halkbekämpa det utrymme utanför snövallen som behövs för gångtrafiken. Så snart vi har tagit bort snövallen återgår uppgiften att röja och halkbekämpa gångbanan till dig.

Hämta gratis grus
Under vintersäsongen kan du hämta sand för halkbekämpning på vårt Gata- & parkkontor på Östergatan 8 i Klippan. Utanför grindarna finns det sandboxar där du kan hämta grus gratis dygnet runt.

Du kan läsa mer om snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning här.