Socialnämnden i Klippans kommun har nöjda brukare

Publicerad:

De enkätundersökningar som SKL och Socialstyrelsen gjort bland socialnämndens brukare visar att många är nöjda

Av de brukare som svarat i årets öppna jämförelse för äldreomsorgen har 88 % ansett sig vara mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i Klippans kommun. Det är en liten ökning från föregående år då 85 % av de som svarat på enkäten ansåg sig vara nöjda med sin hemtjänst.

Likaså anger 88 % av de brukare som bor på Klippans vård- och omsorgsboenden och som besvarat enkäten att de är mycket eller ganska nöjda med sitt boende. Motsvarande andel nöjda brukare under 2016 var 87 %. 

I år har också Individ- och familjeomsorgen i Klippans kommun deltagit i SKL:s brukarundersökning där avdelningens brukare haft möjlighet att besvara en enkät med frågor om verksamheten under en månads tid. Antalet brukare som valt att besvara enkäten är färre än inom äldreomsorgen, men av de som har svarat på frågan om hur nöjd vederbörande är med det stöd som erbjuds från socialtjänsten i kommunen har 98 % ansett sig vara mycket eller ganska nöjda.

De enkätundersökningar som genomförs inom ramen för öppna jämförelser samt SKL: s brukarundersökningar används i Socialnämndens kvalitetsarbete för att identifiera styrkor att bygga vidare på samt områden inom verksamheten som behöver utvecklas.

Vill du veta mer om SKL:s brukarundersökning inom Individ- och familjeomsorg och Socialstyrelsens öppna jämförelser inom äldreomsorgen så finns det information på SKL:s respektive Socialstyrelsens hemsida:

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/brukarundersokningifo.11969.htmllänk till annan webbplats

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/vadtyckerdealdreomaldreomsorgenlänk till annan webbplats

SKL = Sveriges Kommuner och Landsting