Sommarjobbare erbjuds alternativ

Publicerad:

Cirka 25 ungdomar som fått positivt besked om kommunala sommarjobb inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och förskola, erbjuds nu alternativ istället. Orsaken är den pågående pandemin.

 

Varje år erbjuder Klippans kommun 60 ungdomar kommunala sommarjobb inom äldreomsorgen, LSS-verksamheten, förskolan samt gata- och parkverksamheten.

Men, Covid-19 påverkar cirka 25 av årets unga sommarjobbare i hög grad. Med rådande situation är det inte längre möjligt att låta minderåriga få jobba inom omsorg och förskola, eftersom smittan är riskklassad. Arbetsmiljöverket förbjuder arbetsgivare att låta minderåriga utföra arbeten med ökad risk för smittoämnen enligt en viss riskklass, som Coronaviruset tillhör. Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för att förhindra smittspridning måste följas.

– Det är oerhört beklagligt att vi inte har möjlighet att erbjuda sommarjobb på samma sätt som tidigare. Vi har under en längre period genomfört ett intensivt arbete för att åstadkomma en så optimal lösning som möjligt utifrån rådande samhällssituation för att kunna erbjuda ungdomar som drabbats en möjlighet till ett arbete och meningsfull sysselsättning, säger Beris Sabotic, enhetschef för arbetsmarknads- och utvecklingsenheten.

Alternativet ryms inom konceptet ”Håll Klippan rent” och innebär allmänt beskrivet skräpplockning runt om i kommunen. Ungdomarna får därmed ändå möjlighet till meningsfull sysselsättning under några sommarveckor, samtidigt som vi skapar mer trivsamma utemiljöer.

Deltagarna får också en kortare teoretisk utbildning i exempelvis arbetsmarknadskunskap, utbildningsinformation och yrkeskompetens som ungdomar kommer att ha nytta av inför framtida yrkes- och studieval.