Sommarjobbar för att minska tobaksbruket i skånska kommuner

Publicerad:

Karolin, Ludwig och Bashar arbetar för att att minska tobaksbruket i skånska kommuner.

Under tre veckor i sommar arbetar ett fyrtiotal ungdomar i Skåne med att ta fram egna informationskampanjer för att minska tobaksbruket. I Klippan arbetar tre ungdomar: Karolin, Ludwig och Bashar. Kampanjerna riktas framförallt till yngre ungdomar från mellanstadiet och uppåt. Projektet samordnas av Länsstyrelsen Skåne och nio skånska kommuner deltar.

Det tobaksförebyggande feriearbetet är en del i arbetet för att nå målet i Tobacco Endgame, eller ”Rökfritt Sverige 2025”. Det är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av flera organisationer som arbetar tobaksförebyggande och som den svenska regeringen har ställt sig bakom.

Gedigen utbildning
Inom ramen för arbetet ingår det en veckas utbildning där deltagarna får utbildning i både tobakskunskaper och kampanjarbete. Under den andra veckan är deltagarna hemma i sina kommuner och fortsätter arbetet. Länsstyrelsen Skåne har anordnat de gemensamma utbildningsdagarna som inledde arbetsperioden.

I Klippan arbetar Karolin, Ludwig och Bashar sedan förra veckan med att ta fram informationskampanjer. Alla bor i Klippans kommun, men går på gymnasiet i olika kommuner och har olika bakgrunder. Därför har de valts ut till att få jobba med kampanjen.

- Vi visar alla stort engagemang för jobbet och är väldigt olika. Därför kompletterar vi varandra och har möjlighet att nå ut till en stor målgrupp, säger Karolin, en av deltagarna i projektet.
Jag valde att söka sommarjobbet eftersom jag själv började röka på gymnasiet, men har slutat. Jag fick snabbt insikt om att rökningen var dålig för mig eftersom jag tränar mycket och märkte att konditionen blev sämre. Tobak är så glorifierat och ungdomar är antingen nonchalanta eller saknar kunskap kring tobak.

- Jag själv röker inte och är emot det och jag vill få med andra att våga säga nej, säger Bashar.

- Jag sökte jobbet för jag känner många som har rökt och själv inte ser poängen med det, säger Ludwig.

Färdiga kampanjer till hösten
Sommarjobbet ingår som ett av de arbeten som kommuner erbjuder ungdomar under sommaren och varar i cirka tre veckor. Under hösten ska resultatet av deras arbete presenteras och föras ut i kommunerna.

- Hittills har det varit jättebra och intressant, vi har fått lära oss mycket om tobak och hur det skadar kroppen på olika sätt. Vår grupp ska jobba vidare med att ta fram en kampanj som riktar sig till högstadieungdomar för att minska tobaksbruket i skolorna, säger Karolin.

Ett av huvudmålet för kampanjen är att göra folks röster hörda och nå fram till politiker om tobaksfri skoltid. I Klippans kommun är det redan rökförbud i skolorna sedan 1993. Rökförbudet innebär att rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom, samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Flera skolor har dessutom uttalat rökförbud som ytterligare förstärker lagen och den kommunala policyn.
Genom att införa tobaksfri skoltid innebär det att eleverna inte heller får lämna skolans område för att röka under tiden de är i skolan. Detta är ett beslut som fattas lokalt i kommunen.

- Det finns redan förbud om rökning på skolgårdar, men man kan ju gå ut utanför den och fortfarande röka under skoltid. Vi vill ändra attityden kring rökning och tobak så att det inte ska ses som någonting coolt. Därför väljer vi att rikta in oss på att nå eleverna på deras största arena som är skolan, berättar Karolin.

- Vi ska ut och snacka med sjuorna och ge dem en enkät om rökning som de får fylla i. Efter det sammanställer vi resultatet och går till politikerna med sjuornas förslag, säger Ludwig.

- Vi kommer också informera eleverna om barnarbete och den miljöpåverkan som tobaken har. Många känner redan till hälsoeffekterna och tror att tobaken endast skadar dem själva. Vi tror det blir lättare för eleverna att säga nej till tobak när de känner till de negativa effekterna tobaken ger på miljön och det utbredda barnarbetet industrin har, förklarar Bashar.

Nio kommuner från Skåne deltar
Från Skåne är det nio kommuner som deltar, Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Lund, Sjöbo, Skurup och Trelleborg och totalt 40 ungdomar. I samtliga kommuner finns det också handledare som följer och stöttar arbetet.