Spadtag för vår nya grundskola

Publicerad:

Första spadtaget med Göran Lindqvist, HA Byggnads AB, Rune Persson, ordförande barn- och utbildningsnämnden och Gunilla Persson, ordförande kommunfullmäktige.

Idag tog vi första spadtaget för vår nya grundskola i Klippans kommun, som vi bygger i samarbete med Henrik Anderssons Byggnads AB. Till våren 2021 kommer den nya grundskolan att stå klar vid Kristoffers väg i Klippan, och nu går vi igång med byggprocessen.

- Den nya grundskolan är ett av våra större projekt genom åren, och ett spännande och viktigt utvecklingsområde för kommunen, säger Gunilla Svensson, ordförande, kommunfullmäktige.

Den nya grundskolan byggs i två våningar med tre avdelningar i mini, midi och maxi. Den är planerad för 525 elever, med möjlighet för upp till 630 elever, för årskurserna F-9.

- Vi ser fram emot vår nya grundskola, det känns verkligen fint att sätta spaden i marken för den
– här ska vi skapa lärande miljöer för framtidens kunskap, säger Rune Persson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Ett stort fokus för den nya skolan är pedagogiska lärmiljöer, med kreativa och skapande samlingsplatser såväl inne som ute. I skolan inkluderas flera specialsalar och en fullstor idrottshall byggs integrerat till skolbyggnaden. Utemiljön är tänkt att vara en kreativ plats, som ger möjlighet till lek, spel och eget upptäckande. Men som också är en del av den lärande miljön.

Mer om vår nya grundskola.

Första spadtaget i bilder.

För mer information
Byggentreprenad och teknisk process:
Ardiana Demjaha, teknisk chef, Klippans kommun

Ny grundskola i Klippans kommun:
Rose-Marie Bergman, skolchef, Klippans kommun

Kommunikation och övriga frågor:
Cecilia Röstin, kommunikationschef, Klippans kommun