Stängning av gymnasiet samt utbildning för vuxna förlängs

Publicerad:

Efter folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi tagit beslut att förlänga beslutet att driva distansundervisning för gymnasiet och vuxenutbildningen till den 30 april. Undervisning i för- och grundskola pågår.

Undantag görs för de praktiska moment som inte går att driva på distans. I de fallen arbetar vi dock fortsatt efter kraven på att minimera smittspridning och gör de åtgärder som behövs.

Eventuella ändrade rekommendationer och riktlinjer från regering och myndigheter gör att beslutet kan komma att revideras med kort varsel.

Sedan den 16 mars har våra skolor i huvudsak övergått till distansundervisning/ fjärrundervisning. Detta har till störst del fungerat utmärkt. De elever som av olika skäl har svårigheter att arbeta på distans ska ta kontakt med sin lärare. Samtliga elever och medarbetare förväntas fortsatt delta i arbetet, elever till största delen hemifrån, och medarbetare från sin arbetsplats eller på distans. Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer i frågan.

Vi har våra elevhälsoteam i beredskap under dagtid, samma tid som skolan normalt skulle vara öppen (detta gäller även under påsklovet) och alla elever är välkomna att ta kontakt direkt med elevhälsans personal, eller når dessa genom sina mentorer och lärare via telefon eller digitalt.

De elever som så önskar kan hämta lunchpaket på skolorna under tiden som distans-/fjärrundervisning genomförs. Varje elev ansvarar själv för att ta kontakt med respektive skolenhet för att anmäla och vid sjukdom/förhinder avanmäla måltider. Kontakta skolan om önskemål om måltider finns via de kontaktvägar som förmedlas via respektive skolenhet. Om lunch ska avhämtas på skolan är det viktigt att följa de riktlinjer och direktiv som skolan satt upp för avhämtning gällande tider, plats, antal personer som ska hämta vid ett och samma tillfälle med mera.

För våra för- och grundskolor pågår undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Skolplikten gäller och friska barn förväntas vara i skolan. Dock kommer aktiviteter som innebär externa kontakter att minimeras, såsom konserter, aktiviteter utanför skolan, simundervisning med mera.

Samlad information för invånare om Covid-19.

Frågor och svar för invånare om Covid-19.