Stor smittspridning på förskolorna

Publicerad:

Verksamheten på våra förskolor är mycket påverkade på grund av den höga smittspridningen av covid-19 med bland annat personalbrist på grund av sjukdom och familjekarantän. Vi vill därför be alla vårdnadshavare att inte lämna barn på förskolan om de har symtom eller är i familjekarantän. 

Covid-19 räknas som en samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Du ska därför följa de förhållningsregler som finns och som vårdnadshavare är du ansvarig för att även ditt barn gör det.

Barn under 6 år provtas som regel inte för covid-19. Men var uppmärksam på alla symtom som kan vara covid-19 eller annan typ av virus. Här finns symtomen för covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ditt barn har symtom på någon form av infektion ska barnet inte lämnas på förskolan. Innan barnet kan komma tillbaka till förskolan ska barnet ha varit feberfri i minst ett dygn och verka frisk och pigg. Om ni är i familjekarantän ska barnet stanna hemma i minst 5 dagar, enligt rådande förhållningsregler.

Om ni är i familjekarantän
Förhållningsregler för familjekarantän innebär att samtliga i hushållet ska stanna hemma 5 dagar från den dagen personen i hushållet insjuknade. Vissa nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet är undantagna förhållningsregeln för familjekarantän. Läs mer om undantag på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om personen med covid-19 inte har symtom gäller förhållningsreglerna om att stanna hemma i 5 dagar från dagen personen tog sitt prov för covid-19.

När kan barnet komma tillbaka till förskolan?
Barn upp till sex år ska stanna hemma om de får symtom. Barnet kan komma tillbaka till förskolan när:

  • Barnet har varit utan feber i minst 24 timmar.
    Barnet är piggt och verkar frisk. Vissa lätta symtom kan kvarstå som exempelvis hosta.

Om ni är i familjekarantän ska barnet vara hemma minst de 5 dagarna som förhållningsreglerna säger.

Gäller samma förhållningsregler för barn under 6 år?
Barn under 6 år ska följa samma förhållningsregler som alla andra och det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att barnet gör det. Den enda skillnaden är att barn under 6 år som regel inte behöver provtas för covid-19.

Smittspridningen av flera andra sjukdomar är också stor för tillfället, som exempelvis säsongsinfluensa, RS-virus och vinterkräksjukan. Så var uppmärksam på alla symtom innan du lämnar ditt barn på förskola eller barnet deltar i andra aktiviteter.