Student för Klippans gymnasieskolor

Publicerad:

Flygteknikcenter i Ljungbyhed tar studenten torsdagen den 9 juni.
Åbyskolan, Tegelbruksskolan och Gymnasiesärskolan tar studenten fredagen den 10 juni. Utspringet sker på respektive skolenhet klockan 13.00.

Vi ber alla vänligen respektera avspärrningarna för att det ska fungera så smidigt som möjligt. Efter utspringet på skolorna går studenterna längs Storgatan mot Åbyplan, för att där bli mot-tagna av eventuella fordon för den traditionsenliga fordonskortegen genom centrum. Därför kommer några av gatorna i Klippans centrum vara avstängda under eftermiddagen.