Ta chansen och tyck till om kommunen - svara på medborgarundersökningen!

Publicerad:

Medborgarundersökningen har skickats ut till 2 000 slumpvis utvalda Klippanbor. Svaren som vi får in är värdefulla för oss.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av Klippans kommun. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. I Klippans kommun skickas enkäten ut till 2 000 invånare.

Du som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben. Sista dagen att skicka in enkäten via post är den 29 oktober. Du kan svara digitalt fram till den 2 november.

Resultaten av undersökningen presenteras i december.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Läs mer om medborgarundersökningen.