Tidigare hemfärd med skolskjuts 1 december

Publicerad:

På grund av rådande väderläge och orange varning utfärdad för Skåne så kommer hemfärden via skolskjuts att tidigareläggas onsdagen den 1/12.

Respektive skolenhet kommunicerar vid behov med berörda vårdnadshavare. Eventuella frågor kopplat till specifik skolskjuts ställs direkt till skolledning alternativt skolskjutssamordnare (Therese Hiltunen 0435-28741).

Vi har också en beredskap för att ställa in morgondagens turer. Om så är fallet kommer detta att kommuniceras ut till vårdnadshavare under onsdagen den 1/12.

Orange vädervarning från SMHI

Vind i kombination med snöfall i delar av södra Götaland.

Långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.