Totalt eldningsförbud i Klippans kommun

Publicerad:

Eldningsförbudet råder fortsatt i Klippans kommun och nordvästra Skåne. Länsstyrelsen har idag utökat förbudet till att gälla all form av eldning med öppen låga oavsett bränsle och på alla platser. Detta gäller även på egen tomt.

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli /Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne von den 23 July / Täydellinen tulenteko-ja grillauskieltoulkona tästä päivästä ( 23.7) lähtien koko Skåne läänissä.

دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع
منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا /

ممنوعیت گریل کردن و آتش افروختن از روز ۲۳ جولای در استان اسکونه

Beslutet innebär nu även att det är förbjudet att grilla på egen tomt.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är förbjudet att elda i hela Skåne län. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det inte är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
  • Använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Källa: Länsstyrelsen Skåne.