Trafikverket bjuder in till samråd

Publicerad:

Trafikverket bjuder in till samråd i samband med den planerade byggnationen av den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund.

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö är färdigbyggd kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare. Möjligheten att köra mer gods på järnväg ökar också då det frigörs utrymme på Södra stambanan.

Under perioden 20 januari – 16 mars genomförs projektets tredje samråd för den utredning som ser över var man bäst placerar järnvägen mellan Hässleholm och Lund. Trafikverkets syfte med samrådet är att informera om projektet, att visa upp de förslag till lokaliseringsalternativ som tagits fram och att få in synpunkter på förslagen.

På grund av rådande pandemi genomförs samrådet digitalt. Från den 20 januari finns det på projektets webbplats en interaktiv karta där det går att lämna synpunkter och det kommer finnas presentationer som visar hur lokaliseringsalternativen tagits fram. Sista dag att lämna synpunkter är den 16 mars.

Utöver detta hålls fyra digitala frågestunder, med möjlighet att ställa frågor till projektets medarbetare. De digitala frågestunderna hålls den 10 februari klockan 12-13 och klockan 18-19 samt den 2 mars klockan 12-13 och klockan 18-19. Läs mer om de digitala frågestunderna på webbplatsen.

Här kan du läsa mer om projektet, ta del av samrådsmaterialet och lämna dina synpunkter:
www.trafikverket.se/hassleholm-lundlänk till annan webbplats