Tusentals lyktor
– en ljusmanifestation
för barns rättigheter

Publicerad:

Fredagen den 19 november kommer Klippans kommun genomföra ljusmanifestationen Tusentals lyktor. Då tänder vi lyktor på flera platser runt om i kommunen för att uppmärksamma barns rättighet och ge dem en röst i det offentliga rummet.

På kommunens olika förvaltningar finns flera barnrättsstrateger vars uppgift är att planera aktiviteter, rusta organisationen kunskapsmässigt och se till att förvaltningarna sätter ett barnrättsperspektiv på de uppdrag de utför. Här är några exempel på hur de olika förvaltningar har arbetat med barnrättsfrågor under året.

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningens uppgift är att leda, samordna, styra och följa upp kommunens verksamhet samt vara ledningsstöd till kommunstyrelsen. Det gäller så klart också saker som rör barns rätt. För att kunna göra det behöver vi bland annat rådfråga medborgarna. I år har vi i förvaltningen jobbat med att hjälpa till att samordna en stor enkät för Skånes barn om hälsa, skolan, fritiden, framtid med mera. Enkäten har barn i årskurs 6, 9 och gymnasiet årskurs 2 fått svara på. Svaren använder vi för att planera kommunens fortsatta arbete.

Vi passar på att tacka alla som svarat på frågor!

Barn i klippans kommun har utfört massor av spännande och lärorika aktiviteter för att lära sig om barnkonventionen och barns rättigheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen

På förskolan Skogsbrynet, avdelningen Smultronet, har barnen talat om barnkonventionen och särskilt Artikel 12 som handlar om åsiktsfrihet och rätten att bli hörd.

Barnen fick en utmaning i att namnge sin egen sommarskugga, en figur från ett barnprogram på SVT. För att koppla aktiviteten till åsiktsfrihet fick barnen prova på att rösta. Barnen fick välja mellan fyra namnförslag, Slajmskuggan, T-Rex, Regnbågsskuggan och Godisskuggan. Varje barn fick en legobit som de la i den burk som representerade det namnet som de röstade på. Ingen fick se vad någon annan röstade på. Efter omröstningen byggde barnen staplar av legoklossarna framför den burk de legat i. Högst stapel visade vem som vunnit omröstningen, något T-Rex vann gjorde med en röst.

På Förskolan Heden har barnen ägnat sig mycket åt barnrättsfrågor. De har läst böcker om rättigheter och normkritik, skapat personliga lyktor och sett på film om barnkonventionen. Barnen har även varit med och tagit fram egna trivselregler.

Socialförvaltningens väggar pryds av tavlor med artiklar från barnkonventionen samt vackra målningar som Tim Nedrup utfört.

Socialförvaltningen

På Socialförvaltningen arbetar tre barnrättsstrateger tillsammans med övrig personal för att barns rättigheter ska stärkas och beaktas. Vi vill att alla barn ska få det stöd de behöver och känna sig delaktiga när de kommer till oss. I våra samtalskorridorer har vi satt upp tavlor om barnkonventionen där både personal, barn och vuxna ska påminnas om barns rättigheter och hur viktiga de är. Vi har även fått hjälp av konstnären Tim Nedrup som skapat stora och färgglada målningar i korridorerna för att besöket hos oss ska kännas så trivsamt som möjligt. Vi på socialförvaltningen är taggade på att fortsätta utvecklas och ta lärdom av alla kloka barn och ungdomar.”

Berne Wegner, på Gatu- och parkavdelningen, förbereder marschaller inför Tusentals lyktor.

Tekniska förvaltningen

Ingen har väl missat alla vackra lyktor som tänds runt om i Klippans kommun i samband med Tusentals lyktor. En viktig del av ljusmanifestationen är just det visuella intrycket vars syfte är att väcka folks intresse, engagemang och nyfikenhet om barns rättigheter.

Tekniska förvaltningen har en viktig roll i att synliggöra en del av det arbete som kommunen utför. Under veckan fram till fredagen den 19 november har personal från Gatu- och parkavdelningen smyckat gator, torg och olika verksamheter med lyktor, vepor, affischer med mera.

Lars Hultin, chef för Ung fritid tillsammans med Libin, en av ungdomarna som var med i rekryteringen av ny personal till Mobila teamet.

Kultur- och fritidsförvaltningen

På ungdomsavdelningen i Klippan valde personalen att inkludera ungdomarna i rekryteringsprocesser när man skulle anställa personal till Mobila teamet och till tjänsten för en ny fritidsledare.

Ungdomarna fick bland annat skriva ihop ett manus med frågor som de sedan använde under intervjun till tjänsten av personal till Mobila teamet. Inför rekryteringen av den nya fritidsledaren anordnades en workshop på fritidsgården där ungdomarna fick diskutera fram vilka egenskaper de önskade att den nya fritidsledaren skulle ha. Arbetsmetoden blev en sådan succé att det nu blivit rutin för ungdomsavdelningen att låta ungdomar vara delaktiga i hela rekryteringsprocessen.

Här kan du läsa mer om kommunens barnrättsarbete.länk till annan webbplats