Tusentals lyktor - för barnets rätt

Publicerad:

Den 20 november genomförs ljusmanifestationen Tusentals lyktor för att uppmärksamma barnens rättigheter. Här kan du läsa eller se en film där vi berättar hur vi genomför manifestationen i år.

Längst ner på sidan finns en syntolkad version av filmen.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter, i dagligt tal kallad för barnkonventionen. I januari i år blev konventionen svensk lag.

I samband med Internationella barndagen bjuder Umeå kommun under hösten in Sveriges alla barn att göra ljuslyktor. Det blir tusentals lyktor, under samma himmel, under samma kväll. Manifestationen synliggör barnen och ger dem en gemensam röst i det offentliga rummet. Samtidigt involverar vi barnen för att sprida kunskap. Just att barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad det innebär i praktiken ingår i riksdagens handlingsplan för att stärka barnets rättigheter. I detta sammanhang är barn varje person upp till 18 år.

De senaste åren har vi varit många som samlats på Allétorget i Klippan för att gemensamt tända barnens lyktor. Vi har då också fått lyssna på kloka tal från barn, musikuppträdanden, ätit korv, haft fackeltåg, inhämtat synpunkter och idéer från barn med mera.

Tack igen alla ni som varit med och gjort detta möjligt.

I år känner vi oss inte trygga med att samlas och anordna manifestationen på samma sätt. Vi kommer att tända ljus men inte gemensamt på torget i Klippan. Förskolor och andra verksamheter kommer som vanligt att skapa vackra och unika ljuslyktor men de kommer att tändas på den egna förskolan. Vi kommer också att på andra sätt uppmärksamma dagen i det offentliga rummet.

Så håll utkik och var gärna med och tänd ett ljus för barn och deras rättigheter den 20 november. Tillsammans skapar vi en plats för magi. Det blir trots allt tusentals lyktor, under samma himmel, under samma kväll.

Manifestationen är en del av det arbete som görs för att uppmärksamma och stärka kommunens barn och deras rättigheter. Vi arbetar fortlöpande med att utbilda barn till rättighetsbärare och jobbar för att barn ska utvecklas och ha kul på sin fria tid. Vår målsättning är att alla våra beslut som genomförs inom de olika verksamheterna ska gå i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Några andra exempel på aktiviteter och åtgärder som genomförts under det senaste året:

Utbildning för förtroendevalda och tjänstepersoner.

I insatser mot hot och våld intervjuas barn och unga för att få deras perspektiv.

Barn och unga har varit med i anställningsintervjuer av personal.

Skyddsrond med barnen i förskolornas närmiljö.

Barnråd på förskolor där barnen, via representanter, bestämmer trivselreglerna.

Här kan du ladda ner en lättläst version av barnkonventionen.