Tyck till om Klippans kommun

Publicerad:

Foto: Anna Alexander Olsson

Har du fått Statistiska Centralbyråns medborgarenkät i brevlådan? Resultatet i undersökningen ger oss ett bra bidrag i hur vi kan förbättra vår verksamhet för dig som medborgare inom kommunen.

Medborgarundersökningen består av en enkät som besvaras i pappersform eller via webben. Privatpersoner som blir ombedda att delta i undersökningen blir slumpmässigt utvalda. Enkäten kommer vara tillgänglig under september och oktober.

Frågorna fokuserar på följande områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Tack för att du tycker till om vår kommun!

Mer information hittar du på SCB:s hemsida.länk till annan webbplats