Uppdaterad 22 december: Klippans kommun stänger ner icke-nödvändig verksamhet

Publicerad:

Från och med den 18 december och till och med den 24 januari stänger vi ner ett antal verksamheter efter Regeringens nya restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19. Läs mer här hur detta påverkar olika verksamheter.

Några av dessa verksamheter är sedan tidigare stängda och kommer då fortsatt vara det till och med den 24 januari.

Vad gäller för de olika verksamheterna?

Biblioteken:

Idrottshallar och anläggningar:

  • Ingen bokning av idrottshallar och lokaler är möjlig fram till den 24 januari. Detta gäller alla.
  • Vi vill gärna uppmana till utomhusaktiviteter istället. Våra utomhusanläggningar är fortsatt öppna. Tänk på att hålla avstånd även där!
  • Föreningar som hyr lokaler på långtidskontrakt för egen verksamhet berörs inte, men vi vädjar till föreningar att följa myndigheternas rekommendationer att ingen träning bedrivs inomhus varken för barn eller vuxna, fram till och med den 24 januari.

Badhuset:

  • Håller helt stängt fram till och med den 24 januari.

Ung Fritid:

  • Fritidsgårdarna Sågen och Holken samt de allmänna ytorna på Sågen håller stängt till och med den 24 januari.
  • Vi arbetar för att bygga upp en digital verksamhet. Mer information till de som berörs av detta kommer längre fram.

Konsthallen:

  • Är stängd enligt plan till den 15 januari. Stängningen kommer att förlängas, men vi återkommer med mer information om detta längre fram.

Musikskolan:

  • När vårterminen börjar fortsätter vi bedriva enskild undervisning för våra elever. Gruppverksamhet fram till och med den 24 januari ställs in eller ställs om. Du som berörs av detta kommer att få information direkt från musikskolan.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och fler verksamheter kan komma behöva stänga framöver, beroende på hur utvecklingen av smittspridningen ser ut.