Uppdaterad information till elever och vårdnadshavare på Klippans gymnasieskolor 

Publicerad:

På grund av den pågående pandemin, den ökade smittspridningen i Skåne samt de uppdaterade råd som Region Skåne och Folkhälsomyndigheten beslutat om har vi tagit ett reviderat beslut angående undervisningen på våra gymnasieskolor. 

Våra tre gymnasieskolor har olika förutsättningar och påverkas olika av situationen gällande exempelvis antalet elever på skolan, lokalytor, elevförflyttningar och resande med kollektivtrafik. Därför kommer även åtgärderna vara olika.

Det är viktigt att elever och vårdnadshavare följer och tar del av den information som respektive gymnasieskola kommunicerar via Skolportalen och andra kommunikationsvägar.

Beslutet innebär att vi i dagsläget i så stor utsträckning som möjligt ska hålla kvar vid undervisning på plats i skolan. Men med hänsyn tagen till att ha ökad möjlighet för social distansering och minskat resande med kollektivtrafiken. Detta innebär att vissa årskurser och program i viss mån och vid vissa tidpunkter kommer att ha växelvis undervisning på plats respektive via distans-/fjärrundervisning. För ditt/ert barns specifika upplägg, vänligen ta del av det anslag och information som ni får av respektive skola.

Dessa insatser kommer i ett första skede att gälla under november månad men kan med kort varsel komma att förändras.

De dagar eleverna har sin undervisning på distans kommer ingen skollunch att erbjudas dessa elever (gäller under november månad eller tills annat beslutas), det beklagar vi, men allt för att upprätthålla önskad effekt av beslutet att glesa ut antalet elever på skolan samt resande i kollektivtrafiken. För de elever som är på skolan serveras lunch som idag enligt våra uppsatta rutiner.

Ny uppdaterad information kommer att kommuniceras löpande på Klippans kommuns hemsida, på skolornas intranät/Skolportalen och i övriga officiella kommunikationskanaler.

Vi värnar om allas hälsa – ta hand om er och var försiktiga, håll avstånd, tvätta och sprita händer och stanna hemma om ni känner minsta symtom.